3 Day Body Class
15-17 December 2023
Prague, Czech Republic

Languages:
English, Czech

Class times:
15-17 December 2023 @ 9.30am – 6.30pm CET
Your time and date

Location:
Prague, Czech Republic

Venue:
Vodičkova 682, Prague 1

To pay in CZK (38000 CZK) GO HERE

What if your body is a compass or guide to accessing the mysteries, riddles and magic of life?

“If you don’t have consciousness with your body, it can’t change. Without consciousness, you’ll buy physical limitations that other people call reality.” – Gary Douglas

What else is possible with your body? If you would ask it, what would it say?

The Access 3 Day Body Class is for your body …

It gives you the possibility for a greater relationship with your body.

People who have attended the Access Body Class have reported dramatic shifts and incredible changes with their body, from changes in size and shape, a relief from chronic and acute pain and dis-ease.

The Access Body Class is designed to open up an engaging dialogue and create a communion with your body. This communion allows you to enjoy your body instead of fighting against it and abusing it. When you change the way you relate to your body, you can change how you relate to everything in your life.

Do you have a talent or an ability to work with bodies that you haven’t unlocked? What do you know? Are you a physical therapist, bodyworker, massage therapist, chiropractor, medical doctor or nurse looking for a way to enhance the healing you can facilitate for your clients? Here is an invitation to come and play with us.

Prerequisites
The Foundation within 12 months
Or
The Foundation with any facilitator at any time AND
an Advanced Class with Gary or Dain, 3 or more days long within 12 months (live or online only)
Or
a Choice of Possibilities class with Gary, Dain, Simone or Brendon within 12 months

This pre-req does not include telecalls

3 DENNÍ KURZ TĚLESNÝCH PROCESŮ

Co, když je vaše tělo kompasem nebo průvodcem, který vám pomůže proniknout k záhadám, hádankám a kouzlu života?

“Pokud nemáte vědomí svého těla, nemůže se změnit. Bez vědomí koupíte fyzická omezení, která ostatní lidé nazývají realitou.” – Gary Douglas

Co dalšího je možné s vaším tělem? Kdybyste se ho zeptali, co by vám odpovědělo?

3 denní kurz tělesných procesů Access Consciousness je určen pro vaše tělo…

Dá vám příležitost navázat lepší vztah s vaším tělem.

Lidé, kteří se účastnili kurzu 3 denní kurz tělesných procesů, hlásí dramatické posuny a neuvěřitelné změny ve svém těle, od změn velikosti a tvaru až po úlevu od chronických a akutních bolestí a potíží.

Kurz tělesných procesů je navržen tak, aby otevřel poutavý dialog a vytvořil společenství s vaším tělem. Toto společenství vám umožní užívat si své tělo, místo abyste s ním bojovali a zneužívali ho. Když změníte svůj vztah k tělu, můžete změnit i svůj vztah ke všemu ve svém životě.

Máte talent nebo schopnost pracovat s těly, kterou jste ještě neodhalili? Co víte? Jste fyzioterapeut, bodyworker, masér, chiropraktik, lékař nebo zdravotní sestra a hledáte způsob, jak zlepšit uzdravení, které můžete svým klientům usnadnit? Zde je pozvánka, abyste si s námi šli hrát.

Předpoklady
Foundation 1 roku
nebo
Foundation s jakýkmkoliv facilitátorem kdykoliv A
pokročilý kurz s Garym nebo Dainem – dlouhý 3 a více dní do 12 měsíců (živě nebo online)
nebo
kurz Volba pro možnosti s Garym, Dainem, Simone do 12 měsíců

Tyto předpoklady nezahrnují telecalls

Your investment:

1.800,00

For updates & contributions join our Newsletter